About Gewa

HISTORY OF GOWDA'S

గౌడ వంశమనగా గౌడ, గమళ్ళ, శ్రీశయన, కలాలీ, యాత, ఈడిగ, చుండ్ర, యాండ్రు, శెట్టిబలిజ మొదలగు కులముల సముదాయము. వీరి ముఖ్య వృత్తి తాటి, ఈత, పోక, కొబ్బరి, ఖర్జూరపు చెట్లనుండి కల్లు, నిరా ఉత్పత్తి చేయుట, బెల్లం, పంచదార వగైరా తయారు చేయుట, ఉప వృత్తులు వ్యవసాయము, పశుపోషణ,

అనాదిగా గౌడజాతీయులు శివపూజా దురంధరులు. స్వామిభక్తి పరాయుణులని ప్రతీతి. మెడలో రుద్రాక్షమాలలు, లింగకాయలను విధిగా ధరించేవారు. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే తన మెడలో లింగం,కత్తులపొదవికి లింగం, కల్లుబానకు లింగం, తునకలబండకు లింగం, నొసట విభూతి రేఖలు ధరించి మిక్కిలి నియమ నిష్టలతో సహజీవనము చేసేడివారు.

ఈ జాతీయులకు కూడా శ్రీ విష్ణు, శివ, బసవ, మార్కండేయ, స్కాంధ పురాణాలతో సమానమైన పవిత్ర "గౌడ పురాణం" ఉండుట గొప్ప విశేషము. గాయత్రి జపము , శైవ పంచాక్షరీ తారక మంత్రం మొదలగు మంత్ర శక్తులకు సాటిగల మహిమాన్వితమైన "గౌడ పంచాక్షరీ మంత్రము" కూడా ఉండుట అంతకంటే గొప్ప విశేషము.

ఆ మంత్రోపాసనతో కౌండిన్య గౌడ, గోపాలు గౌడ, కాటమ గౌడ, నిర్మలా గౌడ, ప్రతాప గౌడ, నాగమ గౌడ, సర్వాయి గౌడ, పాపన గౌడ మొదలగు వీరాధివీరులు ఎందరో అఖండ ఖ్యాతి నార్జించి చరితార్ధులైనట్లు అనేక నిదర్శనములు గలవు. అవసానదశలో వారు శివ సాయుజ్యాన్ని పొందినట్లుగా కూడా గౌడ పురాణము తెలుపుచున్నది.

Our VIsions & Mission

రాష్ట్రంలోని వెనుకబడిన కులాల్లో ప్రధానంగా ఉన్న గౌడకులం లోని ఉద్యోగులంతా ఐక్యతతో ఒక సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని వారి సంక్షేమము మరియు గౌడ సంఘీయుల యొక్క సంక్షేమము కొరకు కృషి చేస్తూ గౌడ సంఘములో ప్రధాన భూమిక నిర్వహించాలి. అగ్రకుల ఆధిపత్యముగా గల ఈ ప్రభుత్వాలలో ఉద్యోగులపై జరుగుతున్నా వేధింపులు, వివక్షతల నుండి మన వారిని కాపాడుకోవటం, ప్రభుత్వం అమలు చేసే పథకాలు, సంక్షేమ కార్యక్రమాలను మనవారికి అందుబాటులోనికి తేవడం, ప్రభుత్వకార్యాలయాల్లో మానవారి ద్వారా సంఘీయులకు కావలసిన పనులను సత్వరమే జరిగేలా చూడటం, వీటితో పాటుగా విద్యా, ఉద్యోగ, ఉపాధి, విహాహాది విషయాల్లో ఒకరికొక్కరు సహకరించుకుంటూ సమాచారం అందించుకోవడం సహాయపడటం ప్రధాన ఉద్దేశ్యంగా సంఘం స్థాపించబడింది.

Programes

Founders of APGEWA

Here is the team our of Unity of APGEWA, are very competent, energetic and very determined with futuristics goals about our Organisation.

Join With Us
గౌ. శ్రీ బొల్లా శివయ్య
గేవా ప్రధాన వ్యవస్థాపకులు

డిప్యూటీ సెక్రటరీ ( రిటైర్డ్ ), ఏపీ సెక్రటరియేట్ ప్రస్తుతం గౌరవ అధ్యక్షులు, ఎపి గేవా

గౌ. శ్రీ వీరంకి నాగేశ్వరరావు
గేవా వ్యవస్థాపకులు

సబ్- రిజిస్టార్( రిటైర్డ్ ), ప్రస్తుతం గౌరవ అధ్యక్షులు, ఎపి గేవా

గౌ. శ్రీ జోగి నాగేశ్వరరావు
గేవా వ్యవస్థాపకులు

రిటైర్డ్ రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ ఉద్యోగి ప్రస్తుతం గౌరవ అధ్యక్షులు, ఎపి గేవా

Contact Information

GEWA Office
  • Phone: +91 9866111364, 9030890958

State President Contact Details
Phone: +91 9440595933 Email: sravishankar12@gmail.com